Už viac ako 12 rokov úspešne vykonávame činnosti komplexného poradenstva v oblasti získavania finančných prostriedkov najmä v oblasti Európskych štrukturálnych a investičných fondov ( Eurofondov). Široké portfólio klientov našej spoločnosti tvoria mestá a obce,  neziskové organizácie, VÚC,VŠ a iné vedecko výskumné organizácie, avšak najväčšie zastúpenie klientov pochádza zo súkromného sektora.

KONTAKT

Náš expertný tím pôsobí na území celého Slovenska.

Okrem poradenských a konzultačných služieb naša spoločnosť ponúka aj poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a komplexný projektový a finančný manažment v oblasti EÚ fondov.